Lumina dintre valuri

Medicii încă nu au putut decide. Așteptarea deciziei lor se prelungește până vineri.

Domnul este LUMINA și MÂNTUIREA mea

de ce să mă tem?

Domnul este REFUGIUL vieții mele

de ce să îmi fie frică?

Chiar dacă ar înainta o oștire

împotriva mea

INIMA MEA tot nu s-ar teme.

Un singur lucru (mai) cer de la Domnul

și-l caut cu stăruință:

SĂ LOCUISEC ÎN CASA DOMNULUI

PÂNĂ LA SFÂRȘITUL VIEȚII MELE,

ca să privesc frumusețea Domnului

și să-L caut în Templul Lui.

Nădăjduiește în Domnul

Fii tare și îmbărbătează-ți

INIMA!

Nădăjduiește în Domnul!

(Psalmul 27, ușoară adaptare)

Un citat

Flori Triste„Fiecare să se păzească de prietenul lui; și să nu vă încredeți în niciunul din frații voștri, căci orice frate este un înșelător și orice prieten umblă cu bârfeli. Fiecare își înșală prietenul și nimeni nu spune adevărul.

Își deprind limba la vorbe mincinoase și se obosesc să facă rău. Limba lor este o săgeată ucigătoare, ea rosteşte înşelăciunea. Cu gura ei vorbesc prietenului de pace, dar în adâncul inimii îi întind curse.” (Ieremia 9)

Bănuțul 52

„Doamne, dar cu acesta ce va fi?…”
Ce-ți pasă ție? Tu, vino după Mine!” (Ioan 21: 21,22)

Uneori suntem mai miloși decât Dumnezeu. Uneori refuzăm cu încăpățânare să vedem că nu trebuie (și nici nu e indicat) să ne amestecăm în viața altora. Atunci când ne amestecăm în planul lui Dumnezeu pentru alții, asemenea unor „providențe amatoare”, suntem nimic mai mult decât niște îngeri fără aripi și fără glas. Atunci ne întindem mâna în calea lucrurilor îngăduite de Dumnezeu pentru a le opri. În acest caz, Dumnezeu ne întreabă: Ce-ți pasă ție?

Ce-mi pasă mie?
Eu trebuie să merg după El! Atât. Restul vine de la sine.
Și, oricum, „fiecare doarme așa cum își așterne”.
Ce-mi pasă mie? Nu eu dețin controlul! Nici nu pot face ca toate lucurile să meargă strună!
Lui Dumnezeu Îi pasă de fiecare! Noi, doar să mergem după El!

Bănuțul 51

„Domnul, Dumnezeul Cerului, Care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, Care mi-a vorbit […], va trimite Îngerul Său înaintea ta…” (Facerea)

****

„Toți îl putem vedea pe Dumnezeu în lucrurile excepționale, însă e nevoie de cultivarea disciplinei spirituale pentru a-L vedea pe Dumnezeu în orice lucru mărunt. Să nu crezi niciodată că întâmplarea este altceva decât ordinea rânduită și poruncită de Dumnezeu. Așadar, fii gata să descoperi planurile divine în orice loc și în orice situație din viața ta; pretutindeni.”  (Ce am mai bun pentru Cel Preaînalt, Oswald Chambers)

Al 50-lea bănuț

„Când am primit cuvintele Tale [Doamne], le-am înghițit; cuvintele Tale au fost bucuria și veselia inimii mele[…] Căci gura ne este plină de strigăte de bucurie, și limba ne este plină de cântări de veselie. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, de aceea suntem plini de bucurie!” (după Ieremia și Psalmi)

Doi bănuți

„Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască.” (Solomon)

„Ca apa proaspătă pentru un om obosit este o veste bună venită dintr-o țată îndepărtată.” (Solomon)

Al 45-lea bănuț

„Ascultă, fiule (fiică), învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale. Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău.” ( din pildele lui Solomon)