Castelul de nisip (I)

Aproape de miezul zilei, urcam agale pe uliţa Codrului spre casa Oanei, stră-stră-stră-stră-verişoara mea. Mă sprijineam uşor în toiagul bunicii şi îmi roteam privirile în jur, minunâdu-mă de liniştea ce adia printre frunzele merilor, perilor, printre tufele de frăguţe (deja coapte),de  coacăze negre şi roşii şi tufele de mure (încă vrezi). În treacăt, culesei câteva frăguţe, aflate pe marginea gardului mătuşii Mărica. Hmmm! Dulce şi proaspăt! De departe se aud câinii mătuşii, puşi de pază la recoltă.  Tresar! Un bondar mă agasează cu bâzâitul lui. Grăbesc paşii. Trec pe lângă curtea mătuşii. Nu e nimeni. Dă de mâncare la câini. În sus, pe uliţă, casele sunt adormite. Intru în curtea proaspăt cosită a Oanei. O strig. Îi trebuie timp să coboare din podul casei, acolo unde ea îşi petrece aproape tot timpul  concediului pentru dormit şi citit pe nerăsuflate. În fiecare  vară, cam 2 luni pline din concediul ei de dascăl, Oana şi-l petrece în liniştea paşnică a Codrului  alături  de bibilioteca ei ambulantă.  Dacă n-ai vedea uşa de la intrare  deschisă, n-ai ştii că e aici.  Am venit la ea să mă servesc cu o carte.

Intrăm în casă. Jos, în cameră, pe o masă stau stivuite pe trei coloane cărţile aduse anul acesta pentru citit: un teanc de cărţi ce aşteaptă să fie citie, un altul cu cele care deja au fost devorate, şi un la treilea, cu cărţile în limba engleză. Printre lecturile sale,  îşi mai face timp să şi traducă din germană pentru o anume revistă. O admir. Oana trăieşte într-un univers râvnit deoportivă şi de mine. Cărţi, traduceri, linişte, Codru.

Mă îndrept cu  inima accelerată spre teancul cărţilor deja citie. Romane istorice, moderne… Aleg „Castelul de nisip” al lui Iris Murdoch, publicată de POLIROM.

Anul trecut, când ne-am revăzut în aleaşi peisaj, Oana citea „Samuraiul” din aceeaşi colecţie a aceleiaşi edituri. Scurta ei descriere m-a captivat. Aşa că, imediat coborâtă la oraş am purces în căutarea ei. N-am găsit-o. Însă n-am plecat din librărie cu mânile goale. Mi-am cumpărat, atunci, „NOCTURNE. Cini povestiri despre dragoste şi muzică”, din aceeaşi colecţie, aceeaşi editură.  Titlul ei a creat pe loc o putrenică legătură între mine şi carte. „Nocturne” îmi intitulasem , aşa zisul, primul meu volum de poeme, de pe vremea studenţiei. Desigur, el zace printre jurnalele scrise ale mele. Dar, acesta era titlul pe care l-am ales!  Şi-apoi, DRAGOSTEA şi MUZICA, două elemente care mă atrag în mod deosebit, alături de CATRE şi PICTURĂ.

Ei bine, cartea pe care aveam să o citesc acum din biblioteca ambulantă a Oanei, era tocmai despre  DRAGOSTE (în anumite ipostaze ale ei), PICTURĂ şi CARTE.

Contiunarea, mai târziu…

Psalm din psalm

Lăudaţi-L pe Domnul!

Ferice de omul care se teme de Domnul,

şi care îndrăgeşte mult poruncile Lui.

Urmaşii lui vor fi puternici în ţară;

neamul celor drepţi va fi binecuvântat.

Bogăţie şi belşug va fi în casa lui,

iar dreptatea sa va fi statornicită pe vecie.

Celor drepţi le străluceşte o lumină în întuneric,

au parte de îndurare, de milostivire şi de dreptate.

Îi merge bine omului care îşi face milă împrumutând

şi care îşi chiverniseşte lucrurile cu pricepere.

Niciodată nu se va clătina.

Cel drept va fi amintit întotdeauna.

El nu se teme de veştile rele,

căci inima lui este tare şi

se încrede în Domnul.

Inima lui este tare

şi nu se teme…

A împărţit şi a dăruit celor nevoiaşi;

dreptatea lui rămâne pentru totdeauna…

(Psalmul 112:1-9)

 

Un citat

Flori Triste„Fiecare să se păzească de prietenul lui; și să nu vă încredeți în niciunul din frații voștri, căci orice frate este un înșelător și orice prieten umblă cu bârfeli. Fiecare își înșală prietenul și nimeni nu spune adevărul.

Își deprind limba la vorbe mincinoase și se obosesc să facă rău. Limba lor este o săgeată ucigătoare, ea rosteşte înşelăciunea. Cu gura ei vorbesc prietenului de pace, dar în adâncul inimii îi întind curse.” (Ieremia 9)

Două citate

„Dacă vrei să știi care sunt punctele slabe ale cuiva, observă care sunt defectele ce le descoperă el altora. Fiindcă, de obicei, va scoate în evidență ceea ce e rău în alții ca o compensație pentru ceea ce este rău în sine însuși.” (sursă uitată)
„Căci, omul bun va scoate lucruri bune din vistieria inimii lui, pe când omul rău va scoate doar lucruri rele din vistieria inimii lui; din prisosul inimii vorbește gura lor!” (Evanghelistul Luca)

Rugă

„Doamne, învaţă-mă să-Ţi cunosc mărirea şi bunătatea. Dă-mi inimă curată şi lesne iertătoare şi căinţă pentru supărările ce am făcut altora. Fă să am dragoste creştinească şi să pot răbda cu pace toate necazurile ce-mi vin din partea celor ce-mi sunt împotrivă, împlinind astfel porunca Ta.
Mă făgăduiesc să nu răspund cu rău celor ce-mi fac rău; pe cel ce mă blestemă îl voi binecuvânta. De va flămânzi vrăjmaşul, îi voi da pâine, iar de va înseta îl voi adăpa. De va cădea îl voi ridica şi de se va rătăci îl voi povăţui.

Doamne, nu sunt decât un om neputincios. De aceea, ajută-mă cu darul Tău să fiu statornic în poruncile Tale. Trimite binecuvântările Tale peste vrăjmaşii mei şi întoarce inima lor cu dragoste asupra mea. Alungă suferinţele şi neodihna ce-mi vin de la ei şi ne împacă pe noi, pe toți. Dă-mi pacea Ta, Doamne, ca să putem vieţui împreună în pace pe pământ, și cu bucurie şi să-Ţi putem zice în unire, cu faţă senină şi cu inimă curată: Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
Că Ţie se cuvin cinstea şi închinăciunea în veci! AMIN.”

sursa:http://www.sfintiiarhangheli.ro

Am zărit lumina…


Am zărit lumina pe pământ
Și m-am născut și eu
Să văd ce mai faceți
Sănătoși? Voinici?
Cum o mai duceți cu fericirea?
Mulțumesc, nu-mi răspundeți.
Nu am timp de răspunsuri,
Abia dacă am timp să pun întrebări
Dar îmi place aici.
E cald, e frumos,
Și atâta lumină încât
Crește iarba.
Iar fata aceea, iată,
Se uită la mine cu sufletul…
Nu dragă, nu te deranja sa mă iubești.
O cafea neagră voi servi, totuși
Din mana ta.
Îmi place că tu știi s-o faci
Amară.

de Marin Sorescu

SEMNE

„Arată-ne un semn! Vrem un semn!”

Când căldura soarelui slăbește, când triluritul păsărelelor amorțește, când frunzele încep să ruginească, știm să toamna se instalează printre noi (poate și în noi).
photo-0011

Când vântul se întețește, răscolind fiori de gheață printre crengile golașe ale copacilor, când pe fața negricioasă a pământului se așterne primul strat (subțire) de zăpadă, știm că iarna ia locul toamnei, pentru o vreme.

photo-0005

Sau, când privim cerul seara, spunem: „Mâine va fi vreme frumoasă, căci cerul este roșu la apus.” Iar dimineața, când privim cerul, spunem: „Astăzi va fi furtună, căci cerul este roșu posomorât.”
Fața cerului știm să-o deslușim, dar SEMNELE VREMURILOR nu le putem pricepe?

Vrem semne! Semnele vremurilor vrem să le vedem! Să le înțelegem! Vrem să stim care e semnul sfârșitului acestei lumi și semnul venirii Tale a doua oară pe pământ! Vrem semne

Vreți semne...

Veți auzi de războiae și de vești despre războaie. Un neam se va ridica împotriva altui neam, ici-colo vor fi cutremure de pământ, foamete și molime. (Vedeți să nu vă înspăimântați, fiindcă toate aceste lucruri trebuie să se întâmple; sfârșitul însă nu va fi atunci. Toate acestea nu vor fi decât începutul durerilor- începutul SEMNULUI.) Pe unii dintre voi vă vor chinui, vă vor omorî. Veți fi urâți de toți, din pricina numelui Meu. Atunci mulți vor cădea, mulți se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor ridica mulți proroci și cristoși mincinoși, care vor înșela pe mulți dintre voi. (Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit.)
Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu va fi propăvăduită în toată lumea, ca să slujească drept mărturie tuturor.
Atunci va veni sfârșitul.
Va fi și „marele necaz”. Un necaz așa de mare, cum nu a mai fost niciodată, de la începutul lumii până acum, și nici nu va mai fi. (Și dacă acele zile ale necazului cel mare nu ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, însă din pricina celor aleși au fost scurtate.) Îndată după acele zile de necaz „soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, iar puterile cerului vor fi clătinate”.
Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Orice ochi de pe pământ Îl va vedea venind (a doua oară) pe norii cerului cu mare putere și slavă.

Învățați și voi de la smochin: când îi frăgezește și îi înfruzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa, și voi, când veți auzi și veți vedea toate aceste semne, să știți că Fiul Omului este aproape, foarte aproape, este chiar la ușă.

smochinul

Acestea sunt semnele vremurilor…


Două citate

„Cărarea spre Împărăția lui Dumnezeu trece prin Valea Altruismului, pentru că numai acolo cresc anumite flori, precum umilința, smerenia, care ne înalță.”

„Un om sfânt nu este niciodată conștient că este un sfânt; un om sfânt este conștient numai de dependența sa de Dumnezeu.”

Un timp pentru fiecare

„… orice lucru de sub ceruri îşi are timpul său [există]:

un timp pentru a te naşte şi un timp pentru a muri;
un timp pentru a sădi şi un timp pentru a smulge;
un timp pentru a ucide şi un timp pentru a vindeca;
un timp pentru a dărâma şi un timp pentru a zidi;
un timp pentru a jeli şi un timp pentru a râde;
un timp pentru a boci şi un timp pentru a dansa;
un timp pentru a arunca cu pietre şi un timp pentru a strânge pietre;
un timp pentru a îmbrăţişa şi un timp pentru a fi departe de îmbrăţişări;
un timp pentru a căuta şi un timp pentru a pierde;
un timp pentru a păstra şi un timp pentru a arunca;
un timp pentru a rupe şi un timp pentru a coase;
un timp pentru a tăcea şi un timp pentru a vorbi;
un timp pentru a iubi şi un timp pentru a urî;
un timp pentru război şi un timp pentru pace.”
(Eclesiastul)